Świadectwo energetyczne Gorlice. Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne wykonane przez naszych wykwalifikowanych pracowników to dokument spełniający wszystkie wymagane standardy. Oferujemy usługi najwyższej jakości związane z wystawieniem dokumentu jakim jest świadectwo energetyczne w Gorlicach.

Aby prawidłowo wykonać świadectwo energetyczne w Gorlicach niezbędnym jest skorzystanie z profesjonalnej usługi oferowanej przez naszą firmę. Najnowsze aktualizacje dotyczące zasad sporządzania świadectw energetycznych obligują bowiem do sporządzenia takiego dokumentu praktycznie wszystkich właścicieli domów i mieszkań. Dotychczas obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywał przede wszystkim na inwestorach i deweloperach, jednak zgodnie z nowelizacją ustawy, już od wiosny 2023 roku konieczność sporządzenia certyfikatu energetycznego dotyczyć będzie niemal wszystkich.

Co to jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) to jest charakterystyczny dokument, który jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Sporządzenie świadectwa energetycznego budynku odbywa się poprzez obliczenie zapotrzebowania domu na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, oświetlenia, klimatyzacji, a także przygotowania ciepłej wody.

Po co jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to jest dokument niezbędny aby właściwie określić zużycie energii wraz z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego. Najnowsza nowelizacja ustawy przewiduje, że od wiosny 2023 roku dokument energetyczny będzie obowiązkowym nie tylko w przypadku sprzedaży bądź najmu domu czy lokalu mieszkalnego, ale właściwie dla wszystkich budynków – również tych wybudowanych przed 2009 rokiem, a także domów jednorodzinnych. Ponadto, obowiązkiem stanie się również kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Wkrótce każdy właściciel budynku będzie musial posiadać świadectwo energetyczne. Warto takie świadectwo zamówić odpowiednio wcześniej.

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne może sporządzić jedynie uprawniona osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. W pierwszej kolejności możliwość wystawienia świadectwa energetycznego przysługuje osobom posiadającym wykształcenie architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane lub instalacyjne. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzić także każdy, kto odbył szkolenie i przeszedł pomyślnie egzamin państwowy, a także absolwenci studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku będzie potrzebne jeśli budujesz nowy dom, sprzedajesz go lub wynajmujesz. Należy je otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie lokalu - bez niego nie będzie można zawrzeć umowy kupna-sprzedaży.
Nieprawdziwe świadectwo energetyczne budynku stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Właśnie dlatego tak ważnym jest sporządzenie dokumentu przed uprawnionych specjalistów, którzy wykonają certyfikat poprawnie i rzetelnie. Skorzystaj z oferty naszej firmy aby otrzymać profesjonalne świadectwo energetyczne budynku w Gorlicach.