Plantowanie terenu na terenie Gorlic i okolicy

Plantowanie terenu to usługa polegająca na jego wypłaszczeniu. Niwelacja nierówności na działce jest bowiem korzystna w wielu przypadkach. Podpowiadamy więc kiedy warto przeprowadzić plantowanie terenu.

Nasza firma przeprowadza niwelowanie terenu. Wyrównujemy dany obszar pod inwestycje wszelkich typów. Podnosimy lub obniżamy go na potrzeby Twojej budowy.

Na czym polega plantowanie terenu?

Plantowanie terenu pod budowę to przede wszystkim jego wypłaszczenie. Może polegać na zerwaniu wierzchniej warstwy gruntu w celu osiągnięcia równej powierzchni, lub przeciwnie – na nawiezieniu dodatkowej ziemi i kamienia. Często wykonujemy jednocześnie oba działania – grunt zerwany w wyższej części działki wysypujemy i ubijamy tam gdzie teren był położony niżej. Gorlice są dosyć strome i takie wyrównywanie terenu do średniej wysokości jest bardzo popularne. Niwelacja terenu może też polegać na usunięciu drzew czy dużych kamieni.

Kiedy warto wyrównać teren?

Niwelacja jest korzystna w większości przypadków. Równy teren ułatwia budowę, ale też późniejsze użytkowanie działki. Łatwiej będzie Ci parkować samochód czy pograć z dziećmi w piłkę na płaskiej powierzchni. Najbardziej odczujesz jednak zalety niwelacji prowadząc działalność gospodarczą. Nawet jeśli budujesz na działce o zbyt dużej różnicy poziomów, warto wyrównać jej część przeznaczoną bezpośrednio pod budowę.

Plantowanie terenu może też pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu już zabudowanej działki. W Gorlicach jest wiele posesji, z których właściciele są w stanie korzystać tylko częściowo, ze względu na pochyły teren.

Niwelacja a środowisko naturalne

Plantowaniu poddaje się przede wszystkim teren przeznaczony pod budowę i działalność gospodarczą. Mimo to, zanim przystąpimy do prac, oceniamy jego potencjalny wpływ na okolicę. Jeśli np. wyrównanie poziomu działki mogłoby powodować osunięcia ziemi na sąsiedniej posesji, sugerujemy rozwiązania pozwalające uniknąć szkód.