Kopanie rowów

Kopanie rowów oraz ich czyszczenie to niezbędne czynności wykonywane w celu odprowadzenia nadmiaru wody z danego terenu, a także przy okazji remontów oraz innych prac budowlanych. Wiemy na czym polega kopanie i czyszczenie rowów.

Kopiemy rowy i pomagamy utrzymać je w odpowiednim stanie. Czyścimy je z roślinności, osuwającej się ziemi i śmieci. Jak to robimy?

Czy kopanie rowów jest istotne?

Prawidłowo wykopane rowy pozwalają odprowadzić z terenu nadmiar wody, co jest szczególnie istotne w miejscach takich jak Gorlice, gdzie występują duże nierówności terenu. Kopanie rowów jest też niezbędnym elementem wielu prac budowlanych i remontowych, uzbrojenia działki w media czy melioracji gruntów rolnych. W wielu wypadkach kopanie rowów wymaga nie tylko maszyn budowlanych, ale też wysokich kompetencji, a niekiedy również pozwoleń administracyjnych.

Na czym polega czyszczenie rowów?

By rowy, zwłaszcza melioracyjne i odprowadzające wodę, spełniały swoje zadanie, muszą być utrzymane w dobrym stanie. Rów zatkany np. przez bujnie rosnącą roślinność, nadmiar wrzuconych do rowu śmieci i kamieni, lub osunięcie ziemi, może oznaczać zalanie terenu. W optymalnej sytuacji czyszczenie rowów polega na wycięciu roślin porastających brzegi rowu. Jeśli jednak rów był mocno zaniedbany, konieczne może być użycie koparki.
Prawidłowo utrzymany rów wygląda estetycznie, jest z daleka widoczny i w pełni przepustowy dla wody.

Czemu warto powierzyć nam kopanie rowów i czyszczenie ich?

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczeniem, by szybko wykopać rowy, których potrzebujesz. Nawet tam, gdzie możliwe byłoby wykopanie rowów własnymi siłami, powierzając nam prace. zaoszczędzisz czas i unikniesz ryzyka wypadków.

Zapraszamy do współpracy